Правила и условия

Wrates Scholastic Photographs Ltd, компания, регистрирана в Англия и Уелс с регистриран номер 00545693, чийто седалище е Brunel Drive, Newark, Nottinghamshire, NG24 2EG („Wrates School Photography“)

PictureMail („Услуга“ или „Система“) е интернет базирана система за фотографски продажби, управлявана и собственост на Wrates School Photography, от името на техните клиенти фотографи. Интернет сайтът предоставя достъп до системата PictureMail / Wrates и по-долу са изложени условията и условията за използване на Услугата. Уебсайтът може да се използва само в съответствие с тези условия.

Условията, изложени по-долу, уреждат взаимоотношенията между вас като потребител („вие или потребител“) и PictureMail / Wrates School Photography. Уеб сайтът и услугите, предоставяни чрез уебсайта, могат да се използват само ако сте съгласни с тези условия.

1. Общи условия

1.0 Условия за покупка

Тези условия за покупка („Условия за покупка“) включват обвързващ договор между вас като потребител на услугата PictureMail и Wrates School Photography за закупуване на фотографски отпечатъци („Разпечатки“), направени от цифрови файлове, предоставени от участващите фотографи.

1.1 Правен документ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за покупка, защото те представляват правен документ. Като поставите отметка в квадратчето „Съгласен съм с условията и условията“, вие се съгласявате да бъдете обвързани с Wrates от настоящите Условия за покупка. Ако не желаете да приемете тези Условия за покупка, не трябва да изпращате поръчка.

1.2 Местен закон

Тези, които решат да получат достъп до тази услуга от всяко място извън Обединеното кралство, са единствено отговорни за спазването на местното законодателство, ако и доколкото това е приложимо. В този случай вие се съгласявате, че като се съгласите с тези Условия за покупка с Wrates School Photography, вие се отказвате от всички права на потребител, които имате, които могат да бъдат отказани съгласно местния закон и че тези условия за закупуване са единствените условия, които се прилагат между вас и Wrates School Photography по отношение на използването на услугата от вас и предоставянето на вашите разпечатки от Wrates School Photography.

2. Условия за покупка

2.0 дисплей

Чрез показването и описанието на тази услуга, Wrates School Photography не се съгласява непременно да обработи вашата поръчка и да предостави вашите разпечатки на посочените цени.

2.1 Обвързващ договор

Тези Условия за покупка няма да образуват обвързващ договор между вас и Wrates School Photography за покупка и доставка на разпечатки, докато не бъдат изпълнени следните условия:

а. Поставили сте отметка в квадратчето „Приемам Общите условия“ при плащане и сте подали оферта за закупуване на определени разпечатки („Поръчка“), като използвате предоставената възможност за поръчка; и

б. Wrates School Photography ви уведомява по имейл, че вашата поръчка за разпечатки е приета и Wrates School Photography се съгласява да ви предостави разпечатките, при условие че сте предоставили на Wrates School Photography имейл адрес за отговор. Ако попълните полето за електронна поща, когато правите поръчка, ще получите потвърждение по имейл.

2.2 Загуба или повреда

Wrates School Photography няма да носи отговорност за каквито и да било последващи загуби или щети, независимо от това, възникнали в резултат на неуспех, отказ или невъзможност от Wrates School Photography да изпълни поръчка.

3. Цена и спецификация на разпечатките

3.1 Цени и данъци

Всички посочени цени включват данък върху добавената стойност на Обединеното кралство („ДДС“), приложим от време на време. Има отделна такса с ДДС с пощенски такси и опаковки, която е посочена в цената и спецификацията на разпечатките. Общата цена е „Покупна цена“. Wrates School Photography не носи отговорност за други данъци върху продажбите, мита или вносни мита или други данъци, които могат да ви бъдат наложени от съответния данъчен орган. Вие носите отговорност за всички подобни данъци.

3.2 Без данъци

Ако по естеството на местоживеенето си можете да закупите разпечатки без данъци или да възстановите данъка, трябва да се свържете с Wrates School Photography, преди да направите покупката си. След като бъде направена поръчка и бъде извършено плащане, Wrates School Photography не може да влиза в кореспонденция или диалог по данъчни въпроси.

3.3 Промяна

Всички Покупни цени и спецификации на Разпечатките могат да се променят без предизвестие, освен когато Wrates School Photography е приел Вашата Поръчка и се е съгласил да Ви достави Разпечатките в съответствие с Клауза 2.1.

3.4 Плащане

Покупната цена, платима за фотографски отпечатъци, трябва да бъде платена предварително от:

а. Сигурно плащане с кредитна карта чрез Бюро за разрешаване на кредитни карти, избрано от Wrates School Photography, в момента това е Paypal.com.

 

б. Чек или пощенска поръчка, изпратена с поръчка за разпечатки по пощата, до Wrates School Photography.

Wrates School Photography си запазва правото да се консултира с вашия доставчик на карти и / или която и да е агенция за кредитни справки или банка, за да потвърди дали можете да платите покупната цена. Wrates School Photography има право да откаже вашата поръчка по тяхна преценка.

4. Доставка на разпечатки

4.0 Доставка

Всички разпечатки ще ви бъдат доставени на адреса, посочен по време на процеса на поръчка, или на училищния адрес (в зависимост от избраната опция за доставка), в рамките на срока на услугата, посочен от вашата поръчка, приета от Wrates School Photography, съгласно клауза 2.1 по-горе , освен ако не сте уведомени за алтернативен срок от Wrates School Photography, преди изтичането на 4 работни дни.

4.1 Оценка

Независимо от клауза 4.0, времето за доставка е само приблизително и Wrates School Photography не носи отговорност за забавяне на доставката на отпечатъците или последващи загуби или щети, причинени в резултат на това.

5. Политика за връщане

5.0 Връща

В случай, че Разпечатките са повредени или дефектни, когато ги получите, или не съвпадат с описанието, посочено в Услугата, ще имате право да върнете Разпечатките на Wrates School Photography в рамките на 14 дни от получаването от Вас. При тези обстоятелства Wrates School Photography или ще препечата снимките, или ще предостави пълно възстановяване на покупната цена, заедно с връщането на пощенските пратки и опаковката.

5.1 Не е повреден

В случай че върнете каквито и да било отпечатъци на Wrates School Photography, в съответствие с клауза 5.0, и Wrates School Photography, можете да докажете, че не са били дефектни, когато са получени от вас, Wrates School Photography си запазва правото да върне разпечатките на вас и да поискате от вас цената на такава пощенска пратка за връщане.

 

6. Продължителност на условията за закупуване и прекратяване

6.0 Продължителност

Настоящите условия за покупка са обвързващи за вас веднага, когато ги приемете в съответствие с клауза 2 и те ще останат в сила, докато и двете страни не изпълнят задълженията си съгласно тези условия за покупка или някоя от страните не наруши задълженията си съгласно тези условия за покупка.

 

6.1 Прекратяване

Прекратяването в съответствие с тази клауза 6.0 не засяга или засяга правото на иск или правна защита, което е натрупано или впоследствие ще настъпи на която и да е от страните.

7. Отговорности на Wrates School Photography

7.0 Сигурност

Wrates School Photography се задължава да използва търговски разумни усилия, за да предотврати нарушаване на сигурността на Услугата (включително данните за кредитната карта, предоставени от вас, когато подавате поръчка за каквито и да било отпечатъци), и да полага разумни усилия, за да гарантира, че доставчици, подизпълнители на Лаборатория за фотофинишинг или агентите се съобразяват с тази клауза.

7.1 Отговор

Wrates School Photography ще положи разумни усилия, за да отговори на вашата поръчка в рамките на посочения срок.

7.2 "Както е"

Услугата се предоставя "както е" и "както е на разположение", а Wrates School Photography не дава гаранция, че предлаганата услуга ще бъде достъпна, използваема от вас или без грешки.

7.3 Спиране или промяна

Wrates School Photography си запазва правото, по свое усмотрение, да преустанови или промени работата на Услугата по правна, техническа или друга причина. Училищната фотография на Wrates ще извести възможно най-много преди да предприеме някое от действията, описани в тази клауза, но предварителното известие може да не е винаги осъществимо.

8. Отговорности на потребителя

8.0 Упълномощен собственик

Гарантирате, че сте навършили 18 години и сте подходящ упълномощен собственик на кредитната карта, подробности за която предоставяте на Бюрото за разрешаване на кредитни карти на Wrates School Photography, когато използвате Системата.

8.1 Точна информация

Гарантирате, че цялата информация, предоставена от вас при използването на тази услуга, е точна и не подвеждаща и че няма да използвате тази услуга:

а. за всякакви измамни или незаконни цели
б. за предаване или публикуване на каквито и да било компютърни вируси или всякакви материали, които са клеветнически, обидни или с неприличен или заплашителен характер, или по такъв начин, че да причинят досада, неудобство или излишно безпокойство. Вие се съгласявате, че ще носите отговорност за всяко действие, предприето срещу Wrates School Photography или срещу вас във връзка с такава употреба; и
° С. по начин, който представлява нарушение или нарушение на което и да е право на лице, фирма или компания, включително, но не само, права на авторско право или поверителност.

8.2 Лична употреба

Потвърждавате, че всички снимки, закупени с помощта на Wrates School Service Service, са закупени строго за ваша лична употреба. Ако искате да използвате която и да е снимка в системата за някаква друга цел, вие се съгласявате да се свържете с отделния фотограф, за да уговорите условия.

8.3 Авторско право

Вие признавате и приемате, че всички авторски права, търговски марки и всички други права на интелектуална собственост в която и да е част от Услугата или който и да е материал, предоставен като част от Услугата, принадлежат на Wrates School Photography или на договорените фотографи. Съгласявате се да не премахвате никакви бележки за авторски права, търговски марки или други обекти на интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналния материал и / или от отпечатъци, закупени чрез услугата.

8.4 Обезщетение

Съгласявате се да обезщетите Wrates School Photography срещу всякакви искове, разходи, разходи или съдебни производства, причинени в резултат на използването на тази услуга в нарушение на клауза 8.1. Освен това, при тези обстоятелства, Wrates School Photography ще има право да третира нарушението като съществено нарушение на настоящите Условия за покупка и да прекрати Условията за покупка, да отмени всички чакащи поръчки за отпечатъци, направени от вас, и да прекрати всяко разрешение за достъп, предоставено ви от Wrates School Снимайте веднага, без да Ви уведомяваме.

8.5 Поверителност

Личните данни, предоставени на Wrates School Photography чрез този уебсайт, ще се използват само в съответствие с нашата Политика за поверителност. Моля, прочетете внимателно това, преди да продължите. Предоставяйки личните си данни, вие се съгласявате да ги използвате в съответствие с политиката за поверителност.

Ние не съхраняваме данни за кредитни карти, нито споделяме данни за клиенти с трети страни

9. Ограничение на отговорността

9.0 Ограничение на отговорността

Доколкото Wrates School Photography се счита от съд с компетентна юрисдикция, да носи каквато и да е отговорност по отношение на Услугата или каквито и да било отпечатъци, предоставени от Wrates School Photography, изпълнители на Wrates School Photography или участващи фотографи, Wrates School Photography ще носи цялата отговорност да бъде ограничена до заместващата търговска стойност на доставения празен носител.

9.1 Контрол на изображенията

Въпреки че Wrates School Photography забранява качването на определени типове изображения на уебсайта, те не могат директно да контролират изображенията, качени от участващите фотографи. Възможно е на уебсайта да се появят изображения, които са незаконни или обидни. Wrates School Photography не поема никаква отговорност за подобни изображения или материали. Ако узнаете за подобни изображения или материали на уебсайта, които са незаконни или могат да причинят нарушение, трябва незабавно да се свържете с Wrates School Photography.

 

9.2 Не носи отговорност

Училищната фотография на Wrates не носи отговорност пред вас, освен чрез измама или небрежно представяне, за:

а. всякакви икономически загуби, включително без ограничение, загуба на приходи, бизнес, договори, печалби или очаквани спестявания; б. всяка загуба на репутация или репутация; ° С. загуба на данни; или d. всяка специална, непряка или последваща загуба.

10. Работа на уеб сайта

10.0 Промени

Wrates School Photography може по свое усмотрение да променя формата и съдържанието на уебсайта или на всякакви продукти или услуги, предлагани по всяко време без предизвестие.

10.1 Прекратяване

Wrates School Photography може да преустанови или прекрати работата на този уебсайт или да спре или прекрати предоставянето на каквито и да е продукти или услуги, предлагани, за поддръжка, поддръжка, с цел актуализиране на съдържанието или по каквато и да е друга причина. Wrates School Photography може да направи това по всяко време и без предизвестие.

11. Известия

11.0 Правни бележки

Можете да изпратите правно известие до Wrates School Photography или всякакви въпроси, които може да имате относно тези Условия за покупка, по имейл на support@pmorders.co.uk или като пишете на Wrates School Photography. Такива известия ще влязат в сила в рамките на 3 дни след получаването им от Wrates School Photography.

11.1 Дайте известие

Wrates School Photography може да ви уведоми чрез общо известие на своя уебсайт, по имейл на вашия имейл адрес, записан с Wrates School Photography, или по пощата на географския адрес, записан в Wrates School Photography. Такова известие ще влезе в сила, ако бъде изпратено по електронна поща или публикувано на уебсайта на Wrates School Photography, 3 дни от датата, на което е изпратено или публикувано. Ако бъде изпратена по обикновена поща, тя ще влезе в сила 3 дни след публикуването от Wrates School Photography.

12. Трети страни

12.0 Права на трети страни

Нищо в настоящите Условия за покупка не предоставя на която и да е трета страна никаква полза или право да наложи който и да е член на настоящото споразумение. За да се избегне съмнение, Законът за договорите (правата на трети страни) от 1999 г. не се прилага към настоящите Условия за покупка.

13. Общи

13.0 Цялостно споразумение

Настоящите условия за покупка формират цялото споразумение между вас и Wrates School Photography и заместват всякакви други устни или писмени съобщения, споразумения или изявления по отношение на използването на тази услуга от вас.

13.1 Промяна на условията

Wrates School Photography си запазва правото да добавя или променя условията на тези Условия за покупка по свое усмотрение без предварително уведомление. Всички промени в Условията за покупка ще влязат в сила, след като бъдат публикувани на сайта PictureMail / Wrates. Wrates School Photography ще предостави известие за промените в Условията за покупка в продължение на (30) дни след публикуване на изменените Условия за покупка в Услугата.

Продължаващото ви използване на Услугата и подаване на която и да е поръчка в съответствие с точка 2.1 по-горе след публикуването на такива промени от Wrates School Photography ще се счита от Wrates School Photography като приемане на изменените Условия за покупка. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от изменените Условия за покупка, трябва да излезете от Услугата и да нямате достъп до Услугата или да подавате поръчки за разпечатки до Wrates School Photography.

13.2 Законови права

Нищо в тези Условия за покупка не засяга вашите законови права като потребител.

13.3 Решение на съда

Ако някоя част от настоящите Условия за покупка е призната от компетентна юрисдикция за неприложима, валидността на останалата част от тези Условия за покупка няма да бъде засегната.

13.4 Извън контрол

Ако Wrates School Photography не е в състояние да изпълни каквото и да е задължение съгласно настоящите Условия за покупка поради въпрос извън неговия разумен контрол, включително, но не само; пожар, наводнение, експлозия, война, граждански безредици, индустриални спорове, независимо дали включват или не негови служители, или други бедствия или държавни закони и разпоредби, наложени след факта, или събития извън разумния контрол на Wrates School Photography, Wrates School Photography ще няма отговорност за неизпълнение на Услугата.

13.5 На собствен риск

Използването на Интернет е на ваш собствен риск и е предмет на всички приложими закони, а Wrates School Photography не носи отговорност за каквато и да е информация, софтуер, услуги или други материали, достъпни или получени от вас, използващи интернет.

13.6 Няма представяне

Wrates School Photography не представя, че отпечатъци, закупени с помощта на услугата Wrates School Photography, са подходящи за вашата употреба или на разположение на други места.

13.7 Закони на Англия

Тези условия за покупка се уреждат от законите на Англия и са предмет на неизключителната юрисдикция на английските съдилища